• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

  Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

 • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

  Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Stowarzyszenie Razem dla Regionu jest Organizacją Pożytku Publicznego, dlatego z łatwością i bez kosztów możesz pomóc w rozwoju Naszego Regionu, a tym samym również sobie.

Co to tak właściwie jest Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)?

 

Termin został wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 roku przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozlicz swoje roczne zeznanie podatkowe i przekaż Stowarzyszeniu „Razem dla Regionu” swój 1%!

Miniony 2016 rok z pewnością pokazuje ogromne zaangażowanie Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” na terenie powiatu limanowskiego, jak i również poza jego granicami. Dzięki realizowanym projektom współpracowaliśmy z Twórcami Ludowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubami Sportowymi, szkołami, Instytucjami Kultury z naszego terenu. Organizowaliśmy różnego typu projekty i różnego rodzaju konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. O wszystkich zrealizowanych działaniach możesz przeczytać na stronie internetowej: www.rdr.ilimanowa.pl

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” jest Organizacją Pożytku Publicznego, dlatego z łatwością i bez kosztów możesz pomóc w rozwoju Naszego Regionu, a tym samym również sobie.

Jeśli tylko popierasz naszą pracę i zaangażowanie zachęcamy Cię to oddania 1% na rzecz Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla Naszego Regionu to ogromne wsparcie.

Serdecznie Państwa zachęcamy i z góry dziękujemy!
Zarząd Stowarzyszenia

W związku z zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Zarząd Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” pragnie Państwu życzyć, zdrowych, pogodnych, pełnych spokoju i nadziei Świąt!

Radosnego, wiosennego nastroju, wielu smakołyków na stole i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Siły i mądrości płynącej z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech Miłość zdolna pokonać wszelkie trudy, nieustannie Was wspiera i pomaga w każdym momencie życia, a poranek Wielkanocny, gdzie Miłość zwycięża nienawiść, to nie tylko jeden dzień w roku, ale każda doba Waszego życia.

 

Wszystkiego dobrego!

 

Bronisław Dutka – Prezes
Maciej Wojtas - Wiceprezes
Mateusz Dutka – Wiceprezes
Iwona Kuzak - Skarbnik
Piotr Kołdras - Sekretarz, Członek Zarządu


"Opracowanie skutecznego systemu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji samorządowej"

Celem projektu było pobudzenie integracji i działalności społecznej w zakresie społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej i jej wsparcie, a w szczególności - wypracowanie skutecznego i innowacyjnego systemu nadzoru, dotyczącego przede wszystkim:

 • partycypacji społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet) w kreowaniu polityk i nadzorze ich realizacji
 • skutecznego systemu informowania społeczności na temat działalności administracji publicznej oraz implementacja wypracowanego systemu we współpracy z jednostkami sfery publicznej oraz partnerami z trzeciego sektora.

Projekt obejmował współpracę z takimi jednostkami samorządowymi jak:

 1. Powiat Oświęcimski
 2. Powiat Gorlicki
 3. Powiat Limanowski
 4. Gmina Limanowa
 5. Gmina Sękowa
 6. Miasto Limanowa

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi