• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

7 i 8 kwietnia 2017 roku na Placu Targowym „Mój Rynek” odbył się „Wojewódzki Jarmark Wielkanocny w Limanowej”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” przy współpracy Urzędu Miasta Limanowa. Partnerem Głównym imprezy był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W pierwszym dniu konferansjerzy imprezy: Pani Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” oraz Pan Marian Wójtowicz zaprosili na scenę: Panią Urszulę Nowogórską – Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pana Władysława Biedę – Burmistrza Miasta Limanowa, Pana Jacentego Musiała – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi oraz Pana Bronisława Dutkę – Prezesa Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”, aby uroczyście i oficjalnie dokonali otwarcia zorganizowanego przedsięwzięcia. Ze strony Organizatorów obecni byli także: Pan Mateusz Dutka - Wiceprezes Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” oraz Pani Ewelina Król – pracownik Stowarzyszenia.

8 kwietnia 2017 roku podczas „Wojewódzkiego Jarmarku Wielkanocnego w Limanowej” odbyło się rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród w konkursie pn. „Wielkanocny stół okiem KGW”. Konkurs polegał na zaprezentowaniu wielkanocnego stołu, który przedstawiał tradycyjne potrawy wielkanocne wraz z świąteczną aranżacją stołu (ozdoby wielkanocne).

Konkurs skierowany był do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego. Prezentacja przygotowanych stołów wielkanocnych miała miejsce 7 i 8 kwietnia, podczas Wojewódzkiego Jarmarku Wielkanocnego w Limanowej.

8 kwietnia 2017 roku podczas „Wojewódzkiego Jarmarku Wielkanocnego w Limanowej” odbył się konkurs pn. „Wielkanocna baba stołom uroków nada” wraz z rozstrzygnięciem.

Konkurs polegał na własnoręcznym upieczeniu i zaprezentowaniu swojego wypieku-ciasta, a mianowicie Wielkanocnej Baby według tradycyjnego przepisu. Wielkanocna Baba powinna być upieczona przez osobę biorącą udział w konkursie w sposób domowy, tradycyjny, wielkanocny. W ocenie babki pod uwagę brana była estetyka podania (gdzie Komisja Konkursowa oceniała również kreatywność), smak oraz pulchność ciasta.

Celem konkursu było przypomnienie oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieku babek wielkanocnych; wymiana doświadczeń kulturalnych; aktywizacja społeczności; promocja tradycyjnego wypieku.

8 kwietnia 2017 roku podczas Wojewódzkiego Jarmarku Wielkanocnego w Limanowej odbyło się rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród w konkursie pn. „Wiosna, ach to Ty!”. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej związane z tytułem konkursu, a więc tematem wiosny.

Praca konkursowa wykonana mogła być dowolną techniką (wykorzystanie np. papieru kolorowego, kredek, farb, piórek, wstążek itd.), w dowolnym formacie. Kryteria oceny skupiały się na: zgodności z tematem, interpretacją i pomysłowością własnego ujęcia tematyki konkursowej, estetyki pracy i oryginalności.
Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu województwa małopolskiego.

8 kwietnia 2017 roku podczas Wojewódzkiego Jarmarku Wielkanocnego w Limanowej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród w konkursie pn. „Rymowanki dobrze nam znane są w regionie promowane”. Konkurs poprzedzał Wojewódzki Jarmark Wielkanocny.

Konkurs polegał na napisaniu wiersza, wierszyka lub rymowanki, którego treść będzie promować: dowolnie wybrany region/ teren/ obszar położony w województwie małopolskim bądź dowolnie wybrany produkt regionalny lub tradycyjny województwa małopolskiego. Zarówno długość wiersza, wierszyka, rymowanki, jak i styl jest dowolny. Ocenie głównie podlegał przekaz i podkreślenie walorów województwa małopolskiego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych występujących na terenie województwa małopolskiego.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi