• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Serdecznie zapraszamy na XLI spotkanie realizowane w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja, które o godzinie 15.00, w dniu 28 czerwca 2017 roku odbędzie się w miejscowości Konina. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie poświęcone będzie Twórczyni ludowej z miejscowości Konina – Pani Józefie Hanula. Następnie odbędą się warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których to zebrani wykonywać będą ozdoby z siana.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

19 czerwca 2017 roku w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej odbyła się Wystawa Twórczości Ludowej osób zamieszkujących teren powiatu limanowskiego. Wystawę zorganizowano w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja.

To jakże piękne i wyjątkowe wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” oraz Pani Eweliny Król – Pracownika Stowarzyszenia. Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” – Pan Bronisław Dutka, który przywitał wszystkich zebranych gości, a przede wszystkim Twórców Ludowych. Prezes podkreślił istotę i znaczenie promowania twórczości ludowej, zwracając szczególną uwagę na regionalizm powiatu limanowskiego.  

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

14 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szczawie odbyło się XL spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Poprzez swoje działania Stowarzyszenie ma na celu integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, kultywowanie tradycji, historii, regionalizmu, jak również wspieranie aktywności osób starszych. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia "Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, a następnie pokrótce, razem z Panią Eweliną Król – Pracownikiem Stowarzyszenia, omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

14 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szczawie odbyło się XXXIX spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia "Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, a następnie pokrótce, razem z Panią Eweliną Król – Pracownikiem Stowarzyszenia, omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu.
Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

6 czerwca 2017 roku w miejscowości Świdnik odbyło się XXXVIII spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Na spotkanie przybyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Świdniku. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia "Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, poczym pokrótce, wraz z Panią Eweliną Król, omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Podkategorie

Edycja I projektu pn. "Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Edycja II projektu pn. "Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Edycja III projektu pn. "Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Edycja IV

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi