• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

7 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wysokiem odbyło się II spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez Pana Dyrektora mgr Bogdana Kożucha przedstawicieli Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”, a więc Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” oraz Pani Eweliny Król – pracownika, a także wszystkich zebranych. Następnie zostały pokrótce omówione cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

7 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wysokiem odbyło się I spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez Pana Dyrektora mgr Bogdana Kożucha przedstawicieli Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”, a więc Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” oraz Pani Eweliny Król – pracownika, a także wszystkich zebranych. Następnie zostały pokrótce omówione cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Projekt pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" to już IV. edycja zadania. Uczestnicy wcześniejszych edycji projektu wielokrotnie podkreślali zasadność realizacji tego typu zadań. Z entuzjazmem deklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

Mając na uwadze sukces poprzednich edycji projektu, zadowolenie na twarzach uczestników, zainteresowanie, zapotrzebowanie i zaangażowanie ze strony odbiorców, do których zostały skierowane zadania; również w tym roku Stowarzyszenie postanowiło kontynuować cele oraz zamierzenia projektu i starać się o fundusze na IV. edycję projektu.

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja IIAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja III

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

27 grudnia 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” w Limanowskim Domu Kultury odbył się Świąteczny Koncert Kolęd.

Koncert to część projektu pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" - edycja III - realizowanego jako zadanie publiczne zlecone w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja IIAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja III

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W dniu 3 grudnia 2015 roku Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – edycja III przeprowadziło warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne z KGW Olszówka. Projekt ten jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na wspomnianych wyżej warsztatach Panie z KGW Olszówka oraz przybyłe dzieci wykonywały bombki świąteczne z papieru orgiami.

Podkategorie

Edycja I projektu pn. "Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Edycja II projektu pn. "Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Edycja III projektu pn. "Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Edycja IV

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi