• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

2 spotkanie w ramach projektu pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" – edycja II

ASOS Zamieście 2014 - Stowarzyszenie Razem dla RegionuKolejne, drugie spotkanie w ramach projektu odbyło się 19 września br. w Wiejskiej Świetlicy w Zamieściu.

Zainteresowanie zorganizowanym spotkaniem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Na spotkaniu obecni byli m.in. Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Pan Franciszek Dziedzina , Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” – Pan Mateusz Dutka, Skarbnik Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” – Pani Iwona Kuzak, a przede wszystkim lokalni twórcy ludowi z terenu Gminy Tymbark tj. Pani Maria Palka, Józefa Chełmecka, Anna Surdziel, Pan Michał Gąsior oraz Pan Marian Ślazyk. Nie zawiodły również dzieci, które bardzo licznie i z wielką ochotą przybyły do Świetlicy.

ASOS Zamieście 2014 - Stowarzyszenie Razem dla RegionuNa początku przywitano przybyłych gości, przekazano informacje o Stowarzyszeniu oraz o projekcie ASOS 2014-2020. Później przystąpiono do warsztatów manualnych prowadzonych przez Panią Edytę. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno Ci młodsi jak i nieco starsi wspaniale się bawili podczas wspólnej pracy, wzajemnie się integrując. Warsztaty były pracochłonne, ale cierpliwość i zaangażowanie się opłaciło, praca wykonana tym sposobem jest niczym małe arcydzieło.

1 spotkanie w ramach projektu pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" – edycja II

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoW dniu 18 września br. w Ekologicznym Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Owieczka” w miejscowości Owieczka odbyło się pierwsze z pięciu zaplanowanych spotkań w ramach projektu pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" – edycja II realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a realizatorem projektu jest Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” z siedzibą w Limanowej.

Głównym założeniem  projektu jest, aby seniorzy wyszli z domów, poczuli się potrzebni, spotkali się ze swoimi rówieśnikami i młodszym pokoleniem. Dzięki temu zostanie stworzona tzw. przyjazna przestrzeń umożliwiająca seniorom nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów. Spotkania integracyjne dla osób starszych mają m.in. zapobiegać poczuciu osamotnienia i zachęcić osoby starsze do zwiększenia swojej aktywności społecznej.

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja IIAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja II

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” zaprasza na pierwsze ustalone spotkania projektu pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" – edycja II realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Nr

Terminy spotkań

Godz. spotkań

Miejsce spotkań

Adres

1

18.09.2014

17.00

Gospodarstwo Agroturystyczne "Owieczka"

Owieczka 40
34-606 Łukowica pow. Limanowski

2

19.09.2014

16.00

Świetlica Wiejska w Zamieściu

Zamieście 70
34-650 Tymbark
pow. Limanowski

3

24.09.2014

17.00

Ośrodek wypoczynkowy "Janda"

ul Piłsudskiego 25
34-730 Mszana Dolna
pow. Limanowski

4

13.10.2014

16.00

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej

Laskowa 700
34-602 Laskowa
pow. Limanowski

5

15.10.2014

19.00

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku

Świdnik 83
34-606 Łukowica
pow. Limanowski

 

Na spotkaniach wszyscy zarówno Ci duzi, jak i mali znajdą coś ciekawego dla siebie. Spotkania pozwolą  znaleźć chwilę odprężenia w kojącej atmosferze spotkania towarzyskiego. Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę!

Więcej informacji uzyskają Państwo w biurze Stowarzyszenia:

ul. Matki Boskiej Bolesnej 18A, 34-600 Limanowa

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach!

Do zobaczenia!

 

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu”

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja IIAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja II

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

ASOS 60+Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” realizuje projekt pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja II” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej, którego cechą jest rosnący udział osób starszych w populacji ogółem. Wydłużająca się przeciętna długość życia sprawia, że w perspektywie najbliższych dwudziestu kilku lat nastąpi gwałtowny proces starzenia się ludności. Osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu, dlatego warto poprawić jakość i poziom życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarować potencjał osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.

ASOS - Mordarka Stowarzyszenie Razem dla Regionu Limanowa,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego”

,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” to tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” w Limanowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

W dniu 27 listopada 2013 roku w domu weselnym ,,Walek” w Mordarce we wsi położonej w Beskidzie Wyspowym w ASOS - Mordarka Stowarzyszenie Razem dla Regionu Limanowabezpośrednim sąsiedztwie miasta Limanowa odbyło się drugie spotkanie – warsztaty realizowane w ramach projektu ASOS. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób. Na spotkanie zostały zaproszone Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Męciny które zaprezentowały osobom obecnym na spotkaniu swoje umiejętności. W sumie obecnych było 16 pań. Wartości oraz tradycje pieczołowicie kultywowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, to nasze ogromne bogactwo i nieoceniony wkład w kształtowanie kolejnych pokoleń. KGW w Męcinie krzewi życie kulturalne na wsiach, upowszechnia tradycje i przekazuje je młodemu pokoleniu. Zakres działalności KGW ciągle wzbogaca się o nowe inicjatywy i dostosowuje do zmieniających się warunków. Panie z Koła są organizatorkami wielu przedsięwzięć w naszej gminie, z zaangażowaniem i niezwykłą energią aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym swojej miejscowości, dzieląc się sprowadzonymi radami, doświadczeniem, a nade wszystko mądrością idącą przez pokolenia.

Podkategorie

Edycja I projektu pn. "Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Edycja II projektu pn. "Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Edycja III projektu pn. "Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Edycja IV

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi