• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

ASOS - Mordarka Stowarzyszenie Razem dla Regionu Limanowa,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego”

,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” to tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” w Limanowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

W dniu 27 listopada 2013 roku w domu weselnym ,,Walek” w Mordarce we wsi położonej w Beskidzie Wyspowym w ASOS - Mordarka Stowarzyszenie Razem dla Regionu Limanowabezpośrednim sąsiedztwie miasta Limanowa odbyło się drugie spotkanie – warsztaty realizowane w ramach projektu ASOS. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób. Na spotkanie zostały zaproszone Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Męciny które zaprezentowały osobom obecnym na spotkaniu swoje umiejętności. W sumie obecnych było 16 pań. Wartości oraz tradycje pieczołowicie kultywowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, to nasze ogromne bogactwo i nieoceniony wkład w kształtowanie kolejnych pokoleń. KGW w Męcinie krzewi życie kulturalne na wsiach, upowszechnia tradycje i przekazuje je młodemu pokoleniu. Zakres działalności KGW ciągle wzbogaca się o nowe inicjatywy i dostosowuje do zmieniających się warunków. Panie z Koła są organizatorkami wielu przedsięwzięć w naszej gminie, z zaangażowaniem i niezwykłą energią aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym swojej miejscowości, dzieląc się sprowadzonymi radami, doświadczeniem, a nade wszystko mądrością idącą przez pokolenia.

,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego”

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” to tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” w Limanowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

W dniu 23 października 2013 roku w Ośrodku Wypoczynkowym JANDA, położonym w sercu Beskidów - Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegow malowniczym i spokojnym miasteczku Mszana Dolna odbyło się pierwsze z dwóch spotkań - warsztatów realizowanych w ramach projektu. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim około 80 osób - głównie seniorów. Spotkanie było jednocześnie spotkaniem założycielskim Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

ASOS - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoRządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” w Limanowej realizuje projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 pn. ,, Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego”.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi