• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego”

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” to tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” w Limanowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

W dniu 23 października 2013 roku w Ośrodku Wypoczynkowym JANDA, położonym w sercu Beskidów - Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegow malowniczym i spokojnym miasteczku Mszana Dolna odbyło się pierwsze z dwóch spotkań - warsztatów realizowanych w ramach projektu. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim około 80 osób - głównie seniorów. Spotkanie było jednocześnie spotkaniem założycielskim Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Obok seniorów z miasta i gmin Mszana Dolna oraz Niedźwiedź, wzięli w nim udział samorządowcy – Franciszek Dziedzina Wicestarosta Powiatu Limanowskiego i jednocześnie prezes Towarzystwa Ziemi Mszańskiej w ramach którego powstaje uniwersytet dla Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoseniorów. (Mszański UTW nie będzie odrębnym stowarzyszeniem, jak ma to miejsce np. w Rabce-Zdroju, ale jednostką działającą w strukturach Towarzystwa Ziemi Mszańskiej. Dlatego też na spotkaniu nie wybierano zarządu Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo rolę jego władz przejęły obecne władze Towarzystwa, któremu szefuje wicestarosta Dziedzina); burmistrz Tadeusz Filipiak z przewodniczącym Rady Miasta Adamem Malcem, wójtowie Bolesław Żaba i Janusz Potaczek, przewodniczący Rady Gminy Limanowa Józef Oleksy oraz organizatorzy spotkania w składzie: Prezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” oraz dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - Bronisław Dutka, W-ce Prezes Stowarzyszenia – Mateusz Dutka oraz Skarbnik Stowarzyszenia – Iwona Kuzak. Ze strony wszystkich obecnych padły deklaracje współpracy i wsparcia dla działalności uniwersytetu dla seniorów.Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego

Na spotkaniu poinformowano, że patronat naukowy nad Zagórzańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku obejmie Akademia Ekonomiczna, której władze wyraziły taką chęć. Wybrano również Radę, która zajmie się opracowanie programu ZUTW w m.in. w zakresie kultury, sportu i zdrowia. Tworzą ją: dr nauk med. Grażyna Dębska, Piotr Lulek, Anna Górska, Jerzy Łabuz, Teofila Latoś i Elżbieta Magierska.  Utworzona zostanie również strona internetowa na której dostępne będą informacje na temat działalności uniwersytetu oraz planów organizacji uroczystej inauguracji działalność Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoCharakterystyczną cechą społeczeństw końca XX i początku XXI wieku jest starzenie się ludności. Zwiększająca się długość życia ludzi, tym samym wzrost liczby ludzi w wieku starszym, zmniejszający się przyrost naturalny, szczególnie w krajach rozwiniętych, to znaczące zjawisko demograficzne naszych czasów, które będzie się nasilało i wymagało rozwiązań. Badania z zakresu nauk społecznych wykazują, że wsparcie materialne i pomoc materialna nie wystarczą dla zapewnienia osobom w starszym wieku odpowiedniej jakości życia. Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny. Zagospodarowanie tego potencjału będzie stymulowało zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy. Program uwzględnia wewnętrzne zróżnicowanie populacji osób starszych i promuje działania mające na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i zapewnienie im udziału w życiu społecznym oraz działania ukierunkowane na osoby o ograniczonej samodzielności.Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego

W wyniku starań o włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego powołano w 1973 roku we Francji, przy Uniwersytecie w Tuluzie, placówkę dydaktyczną dla tych osób nazwaną Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W niedługim czasie na terenie całej Europy i poza nią zaczęły powstawać podobne placówki. W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) powstał w 1975 roku w Warszawie. Obecnie na terenie naszego kraju funkcjonuje ponad 25 takich placówek. W Polsce istnieją dwa typy uniwersytetów trzeciego wieku: jeden, reprezentowany jest przez placówki stanowiące integralną część wyższej uczelni, kierowany najczęściej przez pełnomocnika rektora danej uczelni, drugi typ stanowią uniwersytety luźno związane z wyższą uczelnią, powołane najczęściej przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularnonaukową oraz kulturalno-rekreacyjną.

Program rządowy ASOS  pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Iwona Kuzak

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego

 

 

 

 

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego

 

 

 

 

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego

 

 

 

 

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego

 

 

 

 

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoAsos - Mszana DolnaAsos - Mszana Dolna - Józef Oleksy

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi