• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

1 spotkanie w ramach projektu pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" – edycja II

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoW dniu 18 września br. w Ekologicznym Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Owieczka” w miejscowości Owieczka odbyło się pierwsze z pięciu zaplanowanych spotkań w ramach projektu pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" – edycja II realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a realizatorem projektu jest Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” z siedzibą w Limanowej.

Głównym założeniem  projektu jest, aby seniorzy wyszli z domów, poczuli się potrzebni, spotkali się ze swoimi rówieśnikami i młodszym pokoleniem. Dzięki temu zostanie stworzona tzw. przyjazna przestrzeń umożliwiająca seniorom nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów. Spotkania integracyjne dla osób starszych mają m.in. zapobiegać poczuciu osamotnienia i zachęcić osoby starsze do zwiększenia swojej aktywności społecznej.

 

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoPodczas spotkania obecni byli m.in.: Prezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” – Bronisław Dutka, Wiceprezes Stowarzyszenia – Mateusz Dutka, Skarbnik Stowarzyszenia – Iwona Kuzak, Urszula Nowogórska – Członek Stowarzyszenia oraz lokalni twórcy ludowi z terenu Gminy Łukowica tj.: Maria i Jan Wajda, Jan Lorek, Józef Hebda.

Podczas spotkania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił wszystkim obecnym informacje na temat Stowarzyszenia oraz programu ASOS 2014-2020.

 

W naszych czasach kultura masowa wypycha folklor z codziennego życia. Stabilna niegdyś kultura ludowa ulega obecnie szybkiej transformacji. Coraz mniej osób zajmuje się twórczością ludową, ale nadal mamy sporo wspaniałych osób zajmujących się z pasją rzeźbiarstwem, malarstwem, haftem, gwarą i wieloma innymi dziedzinami twórczości ludowej. Nasz powiat zamieszkują ludzie niezwykli, którzy poprzez różnego rodzaju twórczość i działalność artystyczną ubogacają oraz przyczyniają się do jego wzrostu kulturowego i promocji.

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoStowarzyszenie będzie prezentować na stronie internetowej sylwetki oraz twórczość wszystkich lokalnych artystów biorących udział w spotkaniach projektowych.

Stowarzyszenie również w ramach projektu stworzy lokalnym twórcom ludowym z terenu powiatu limanowskiego możliwość promocji swojej twórczości zarówno na łamach strony internetowej jak i lokalnej prasy, a na zakończenie i podsumowanie realizowanego projektu zorganizuje im 3-4 tygodniową wystawę około 20 października br. w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej tzw. limanowskim buzodromie.

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoNależy pamiętać, iż wspólnota regionalna jest miejscem tworzenia, gromadzenia, przetwarzania wielorakich wartości, dlatego tak ważna jest świadomość mieszkańców na potrzeby kultywowania własnej tożsamości. Uświadomienie sobie, czym jest dziedzictwo kulturowe własnego regionu, miasta, wsi co stanowi punkt wyjścia do kultywowania, ożywiania czy reaktywacji lokalnych tradycji.

Spotkanie zakończyły warsztaty ozdób jesiennych prowadzone przez Panią Edytę Kolawa, która jest  niezwykle uzdolnioną plastycznie i manualnie osobą.

Spotkanie było dobrą szansą, by poznać seniorów i przybliżyć ideę projektu. Seniorzy odnieśli się do projektu z entuzjazmem, wszyscy byli mile zaskoczeni, że udało się zrealizować taki pomysł.

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego

 

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego
Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego
Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego
Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego
Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego
Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego
Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego
Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego
Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego
Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego
Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi