Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja IIAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja II

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w SzczawieW dniu 16 grudnia 2014 w świetlicy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Szczawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach II edycji projektu ASOS pn. "Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" realizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w SzczawieStowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” reprezentowali: Mateusz Dutka – Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia. Na spotkaniu obecne były osoby w różnym wieku w tym Dyrektor ZSPiG w Szczawie – Pan Paweł Talar, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, dzieci i młodzież szkolna oraz inni mieszkańcy miejscowości Szczawa. Spotkanie głównie inicjowane było przez osoby 60+ oraz młodsze pokolenie w celu rozwiązywania, bądź przedyskutowania różnorodnych problemów życia społecznego.

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w SzczawieSpotkanie połączono z warsztatami manualnymi robienia bombek świątecznych tzw. karczochowych. Warsztaty przeprowadzono w "luźnej" atmosferze, dzięki temu podczas ich trwania inicjowano i dyskutowano na rozmaite tematy życia codziennego, co pozwoliło na zbliżenie się oraz głębsze poznanie się uczestników będących reprezentantami różnych pokoleń. Ponadto podczas organizowanych spotkań możliwe było przekazanie młodszemu pokoleniu wiedzy wynikającej z doświadczenia seniorów (w tym wiedzy praktycznej podczas warsztatów organizowanych w ramach spotkań) i doświadczeń teoretycznych ze strony osób starszych. Wszyscy obecni wykonali niezwykle misterne i kunsztowne bombki, które zachwycały dokładnością i precyzją wykonania.

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie
Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie
Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie
Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie Spotkanie warsztatowe w ramach projektu ASOS 2014 w Szczawie