• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

31 stycznia 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się XV spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Na spotkanie przybyły dzieci z terenu Miasta Limanowa. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika „Stowarzyszenia Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, a następnie pokrótce omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Ze strony Organizatora obecna była także Pani Ewelina Król – pracownik Stowarzyszenia.

Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Pierwsza część spotkania polegała na przedstawieniu przez Panią Iwonę Kuzak oraz Panią Ewelinę Król prezentacji dot. regionu, regionalizmu z terenu powiatu limanowskiego. Zostało wyjaśnione znaczenie słowa „region” oraz „regionalizm”. Poruszono kwestie związane z regionalizmem w Małopolsce. Druga część spotkania poświęcona była twórczyni ludowej z miasta Limanowa – Pani Annie Szubryt. Pani Anna przedstawiła swoją twórczość, opowiedziała pokrótce o sobie, swoim fachu, po czym zaprosiła na warsztaty manualne tworzenia kwiatów z bibuły i papieru dla dzieci od 6 – 10 lat. Następnie rozpoczęła się trzecia część spotkania, a więc wspomniane wyżej warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których do zebrane dzieci wraz z Panią Anną wykonywali kwiaty z papieru.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie. Dziękujemy za pomoc w organizacji Pani Joannie Michalik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej, a przede wszystkim swoje podziękowania kierujemy na ręce Pani Anny Szubryt, za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu, a przede wszystkim za kultywowanie regionalizmu.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR

   

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi