• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

6 lutego 2017 roku w Bibliotece Publicznej w Starej Wsi – Filia w Kaninie odbyło się XVII spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Na spotkanie przybyły dzieci z miejscowości Kanina. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez Panią Marię Trzupek – Bibliotekarkę wszystkich przybyłych w tym dniu do biblioteki w Kaninie. Następnie głos zabrała Pani Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”, która pokrótce omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Zorganizowane spotkanie miało przede wszystkim na celu przekazanie młodemu pokoleniu wartości tkwiących w naszym regionie. Spotkania, właśnie takie jak to w Kaninie z pewnością wpływają na kształtowanie osobowości młodego człowieka. W młodych wzmacnia się poczucie własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska.

Na zorganizowane spotkanie zaproszono Panią Małgorzatę Stachowicz - twórczynię ludową z miejscowości Szczawa (Gmina Kamienica). Pani Małgorzata w bardzo przystępny i zrozumiały sposób przedstawiła swoją twórczość, opowiedziała pokrótce o sobie, swoim fachu. Zaprezentowała zebranym swoje prace, dokładnie jedna po drugiej omawiając. Dzieci były zafascynowane twórczością Pani Małgorzaty. Podziwiały wyszywane obrazy, słuchały opowieści o powstawaniu tych dzieł z zapartym tchem. Zadawały pytania dotyczące wykonanych przez Panią Małgorzatę prac. Następnie odbyły się warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których to zebrani wykonywali ozdoby walentynkowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie. Dziękujemy za pomoc w organizacji Panu Jacentemu Musiałowi – Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi, Pani Marii Trzupek – Bibliotekarce, swoje podziękowania kierujemy również na ręce Pani Małgorzaty Stachowicz, za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu, a przede wszystkim za kultywowanie regionalizmu.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR

   

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi