Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

7 lutego 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej odbyło się XIX spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Na spotkanie przybyły dzieci z terenu Miasta Limanowa. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pana Bronisława Dutki – Prezesa Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”, następnie głos zabrała Pani Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia "Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, po czym pokrótce omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Ze strony Organizatora obecna była także Pani Ewelina Król – pracownik Stowarzyszenia.

Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Spotkanie poświęcone było twórczyni ludowej z Miasta Limanowa, a mianowicie Pani Annie Szubryt. Pani Anna przedstawiła swoją twórczość, opowiedziała pokrótce o sobie, swoim fachu, po czym zaprosiła wszystkich zebranych na warsztaty manualne tworzenia przepięknych, kolorowych i wiosennych kwiatów z bibuły i papieru. Jak mówi Pani Ania bibuła to dość wdzięczny materiał i można z niej wykonać wiele atrakcyjnych ozdób.


Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom przybyłym na zorganizowane spotkanie. Dziękujemy za pomoc w organizacji Pani Joannie Michalik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej, a szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pani Anny Szubryt, za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu oraz kultywowanie lokalnego regionalizmu.


W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR