Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

7 lutego 2017 roku w miejscowości Porąbka odbyło się XX spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Na spotkanie przybyły dzieci z miejscowości Porąbka. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika „Stowarzyszenia Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, po czym pokrótce omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Na spotkaniu ze strony Organizatora obecni byli także: Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” – Pan Bronisław Dutka oraz pracownik Stowarzyszenia - Pani Ewelina Król.

Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Pierwsza część spotkania polegała na przedstawieniu przez Panią Iwonę Kuzak oraz Panią Ewelinę Król prezentacji dot. regionu, regionalizmu z terenu powiatu limanowskiego. Zostało wyjaśnione znaczenie słowa „region” oraz „regionalizm”. Poruszono kwestie związane z regionalizmem w Małopolsce. Druga część spotkania poświęcona była twórczyni ludowej z Porąbka – Pani Bogumile Skwarczek. Pani Bogumiła przedstawiła swoją twórczość, opowiedziała pokrótce o sobie, swoim fachu – a więc regionalnym rękodziele, jakim jest wykonywanie ozdób z siana. Zaprezentowała zebranym swoje prace, dokładnie je omawiając. Pani Bogumiła niezwykle związana jest z regionalizmem, lokalną tradycją i kulturą.

Następnie odbyły się warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których to zebrani wykonywali właśnie ozdoby z siana, oczywiście pod przewodnictwem Pani Bogumiły. Twórczyni w widoczny sposób utożsamia się z tradycją swojego regionu. Podczas warsztatów manualnych opowiadała zebranym dzieciom i Paniom historie, legendy związane z terenem gminy Dobra. Wszyscy słuchali jej z zapartym tchem.

Chcemy również wspomnieć o Pani Zofii Wnęk, która urzekła nas swoim zapałem do haftowania i opowieściami na temat początków jej twórczości. Na spotkaniu panowała niezwykle miła, luźna atmosfera. Zebrane dzieci pomagały Paniom, a Panie – dzieciom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie. Dziękujemy za pomoc w organizacji Pani Marii Cygal – przewodniczącej KGW Porąbka, a przede wszystkim swoje podziękowania kierujemy na ręce Pani Bogumiły Skwarczek, za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu oraz kultywowanie regionalizmu.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR