• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

8 lutego 2017 roku w miejscowości Porąbka odbyło się XXI spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Na spotkanie przybyły dzieci z miejscowości Porąbka. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia "Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, po czym pokrótce omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Ze strony Organizatora obecni byli także: Prezes Stowarzyszenia – Pan Bronisław Dutka oraz pracownik Stowarzyszenia - Pani Ewelina Król.

Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Spotkanie było poświęcone twórczyni ludowej z miejscowości Porąbka – Pani Bogumile Skwarczek. Pani Bogumiła przedstawiła swoją twórczość, opowiedziała pokrótce o sobie, swoim fachu – a więc regionalnym rękodziele, jakim jest wykonywanie ozdób z siana.

Zaprezentowała zebranym swoje prace, dokładnie je omawiając. Pani Bogumiła niezwykle związana jest z regionalizmem, tradycją, kulturą. Następnie odbyły się warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których to zebrani wykonywali ozdoby walentynkowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie. Dziękujemy za pomoc w organizacji Pani Marii Cygal – przewodniczącej KGW Porąbka, a przede wszystkim swoje podziękowania kierujemy na ręce Pani Bogumiły Skwarczek, za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu oraz za kultywowanie regionalizmu.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR 

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi