• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

6 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży odbyło się XXXVI spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Na spotkaniu obecni byli uczniowie ze szkoły podstawowej klas I-III. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia "Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, poczym pokrótce wraz z Panią Eweliną Król – pracownikiem Stowarzyszenia - omówiły cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Spotkanie poświęcone było niezwykłemu twórcy ludowemu, malarzowi – Panu Marianowi Ślazykowi. Pan Marian urodził się w 1959 roku w Słopnicach w rodzinie wielodzietnej. Od najmłodszych lat interesował się sztuką. Cieszył go widok przedmiotów artystycznych, w tym obrazów. Z czasem zaczął także rzeźbić. Jego talent stał się niemal uniwersalny.

Pan Marian jest niesamowicie charyzmatycznym artystą, który swoją sztuką chce zarażać innych, chce się nią dzielić zarówno ze starszymi, jak i z dziećmi. Podczas warsztatów opowiadał o swoim dzieciństwie, o początkach swojej pasji, prezentował strój ludowy. Pan Marian podczas spotkania z dziećmi namalował także na żywo przepiękny obraz, który przekazał na ręce Pani Dorocie Spyrka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stróży. Wszyscy uczestnicy spotkania z Panem Marianem byli zachwyceni jego osobą oraz jego sztuką. To wybitna osobowość, godna szacunku i podziwu. Człowiek z ogromnym talentem i ogromną wiedzą, dla którego tzw. ,,mała ojczyzna” jest najważniejsza.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom przybyłym na zorganizowane spotkanie. Dziękujemy za pomoc w organizacji Pani Dorocie Spyrka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży, Paniom nauczycielkom, które opiekowały się dziećmi oraz pomagały podczas prac artystyczno-plastyczno-manualnych a szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Mariana Ślazyka, za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu oraz kultywowanie lokalnego regionalizmu w tak piękny i dostojny sposób.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi