• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

6 czerwca 2017 roku w miejscowości Świdnik odbyło się XXXVIII spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Na spotkanie przybyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Świdniku. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia "Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, poczym pokrótce, wraz z Panią Eweliną Król, omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Pierwsza część spotkania polegała na przedstawieniu przez Panią Iwonę Kuzak oraz Panią Ewelinę Król prezentacji dot. regionu, regionalizmu z terenu powiatu limanowskiego. Zostało wyjaśnione znaczenie słowa „region” oraz „regionalizm”. Poruszono kwestie związane z regionalizmem w Małopolsce.

Druga część spotkania poświęcona była twórczyni ludowej ze Świdnika – Pani Grażynie Biskup. Pani Grażyna przedstawiła swoją twórczość, opowiedziała pokrótce o sobie, swoim fachu, a więc głównie wykonywaniu serwet szydełkowych, dodatkowo haftowaniu, tworzeniu kwiatów z bibuły, a także ozdób z papieru, czyli tzw. sztuka origami. Zaprezentowała zebranym swoje prace, dokładnie je omawiając. Następnie odbyły się warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których to wszyscy zebrani uczyli się szydełkowania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie. A przede wszystkim swoje podziękowania kierujemy na ręce właśnie Pani Grażyny Biskup, za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu oraz za kultywowanie regionalizmu.
W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR

     
     
   
     
     
     
     

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi