Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

19 czerwca 2017 roku w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej odbyła się Wystawa Twórczości Ludowej osób zamieszkujących teren powiatu limanowskiego. Wystawę zorganizowano w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja.

To jakże piękne i wyjątkowe wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” oraz Pani Eweliny Król – Pracownika Stowarzyszenia. Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” – Pan Bronisław Dutka, który przywitał wszystkich zebranych gości, a przede wszystkim Twórców Ludowych. Prezes podkreślił istotę i znaczenie promowania twórczości ludowej, zwracając szczególną uwagę na regionalizm powiatu limanowskiego.  

Następnie kilka słów o Stowarzyszeniu opowiedziała zebranym Pani Ewelina Król. Zarówno o roku powstania, jak i inicjatywach, czy organizacjach, które Stowarzyszenie aktywnie wpiera. Później Pani Iwona Kuzak opowiedziała o samym projekcie pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – edycja IV. Zostały wymienione główne cele projektu, ilość spotkań oraz ilość Beneficjentów, którzy do tej pory wzięli udział w zadaniach realizowanych w ramach projektu. Zwrócono uwagę na korzyści płynące z przeprowadzonych dotychczas warsztatów, a mianowicie namacalność spotkania się z regionalizmem, kulturą, tradycją swojego regionu, spotkania z osobą zajmującą się na co dzień kultywowaniem lokalnych tradycji. Przeprowadzone warsztaty były okazją do rozpoznania ukrytych talentów, integracji ze środowiskiem lokalnym, a tym samym dały wiarę we własne możliwości zarówno uczestnikom, jak i twórcom ludowym.

Później wspomniano w kilku zdaniach o zeszłorocznej Wystawie Twórczości Ludowej, która odbyła się pod koniec grudnia. Wśród twórców ludowych z roku ubiegłego za współpracę jeszcze raz serdecznie podziękowano: Pani Ewelinie Białoń, Pani Agnieszce Jaworskiej, Pani Elżbiecie Lorek, Pani Stanisławie Oleksy, Pani Marii Opyd, Pani Halinie Piechnik oraz Pani Józefie Wierzyckiej. Następnie podziękowania skierowane zostały do Twórców Ludowych, z którymi Stowarzyszenie nawiązało współpracę w roku 2017, a byli to: Pani Grażyna Biskup, Pani Elżbieta Citak, Pani Maria Cygal, Pani Maria Franczak, Pani Józefa Hanula, Pani Maria Kunicka, Pani Magdalena Opyd, Pani Katarzyna Pacułt, Pan Hubert Rapciak, Pani Kinga Rosiek, Pani Bogumiła Skwarczek, Pani Małgorzata Stachowicz, Pani Anna Szubryt, Pan Marian Ślazyk, Pani Anna Tąta. Wszystkim w/w Twórcom Prezes Stowarzyszenia wręczył przygotowane podziękowania i kwiaty.

Regionalizm to ruch społeczno-kulturalny dążący do zachowania specyficznych cech kultury poszczególnych obszarów, jej odnowy i propagowania. Regionalizm to wartość sentymentalna, o którą zawsze i wszędzie warto walczyć. To przepiękna sztuka pokazywania swojej przynależności, propagowania kultury, tradycji, historii. Zorganizowana wystawa pokazała mieszkańcom powiatu limanowskiego prace tworzone przez miejscowych artystów ludowych. W doskonały sposób przedstawiła obraz sztuki ludowej, pozwoliła pokazać miejscowe wyroby artystyczne. Była doskonałą szansą pokazania prac znanych, jak i tych nieznanych artystów ludowych, propagowała miejscową twórczość, pomogła w pokazaniu kultury regionu.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” pragnie w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do pomocy w organizacji Wystawy Twórczości Ludowej.  Dziękujemy także Pani Joannie Michalik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej za owocną współpracę. Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy również do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowem, które przygotowały pyszny poczęstunek dla uczestników wystawy.

Z całego serca dziękujemy Twórcom Ludowym za dotychczasową współpracę! Było to dla nas Organizatorów wydarzenia niezwykle wzruszające i miłe, patrzeć na Państwa uśmiechnięte twarze, które podziwiają regionalizm, kulturę, a przede wszystkim tradycję terenu powiatu limanowskiego.

Do rychłego następnego razu! :)

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”