Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

5 lipca 2017 roku w miejscowości Kamienica odbyło się XLIII spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Na spotkanie przybyły dzieci oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Dolnej. Swoją obecnością zaszczycił nas także Wójt Gminy Kamienica – Pan Władysław Sadowski.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia "Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, poczym pokrótce, wraz z Panią Eweliną Król, omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, likwidację barier dotyczących różnorodności pokoleń oraz zwiększenie kreowania postaw tolerancji i wzmocnienie wartości płynących z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Spotkanie poświęcone było twórczyni ludowej, pomysłodawczyni założenia KGW Kamienica Dolna, Radnej Gminy Kamienica – Pani Elżbiecie Citak. Pani Elżbieta zajmuje się głównie bibułkarstwem, choć próbuje także innych, nieco nowocześniejszych technik rękodzieła. Bibułkarstwo od dziecka było jej pasją, teraz stara się przekazać ten fach innym, gdyż niezwykle ceni sobie regionalizm, kulturę i tradycję.

Pani Elżbieta wszystkim zebranym przedstawiła swoją twórczość oraz opowiedziała pokrótce o sobie, swoim fachu. Następnie odbyły się warsztaty artystyczno-plastyczno-manulane, na których to zebrane Panie, wraz z dziećmi wykonywały kwiaty z bibuły i krepiny. Podczas wykonywania prac manualnych, Pani Iwona oraz Pani Ewelina przekazały podstawowe informacje nt. regionu, regionalizmu powiatu limanowskiego oraz regionalizmu Małopolski. Toczyła się dyskusja dotycząca tradycyjnych potraw, które Panie do dnia dzisiejszego gotują w swoich kuchniach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie. Swoje podziękowania kierujemy na ręce Pani Elżbiety Citak, za gościnność, wspaniałe przyjęcie przedstawicieli Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”, za niezawodną współpracę z naszym Stowarzyszeniem, a przede wszystkim za wspaniałe przedstawienie swojego fachu oraz za kultywowanie regionalizmu.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR