Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

1 sierpnia 2017 roku w miejscowości Rupniów odbyło się XLIV spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika „Stowarzyszenia Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, poczym pokrótce omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Ze strony Organizatora obecni byli także: Prezes Stowarzyszenia – Pan Bronisław Dutka oraz pracownik Stowarzyszenia - Pani Ewelina Król.

Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Spotkanie było poświęcone twórczyni ludowej z miejscowości Rupniów – Pani Marii Franczak. Pani Maria przedstawiła zebranym dzieciom i Paniom swoją twórczość. Opowiedziała o sobie, o swoim fachu, pokazała sztukę robienia kwiatów z bibuły i krepiny, ale opowiedziała także o innych dziełach, które tworzy. Na temat działań Koła Gospodyń Wiejskich Rupniów „Centrum”, którego Pani Maria jest Przewodniczącą także nie było końca. Zebrani zainteresowani byli poruszaną tematyką, dziewczynki zadawały pytania o twórczość Pani Marii.

Następnie odbyły się warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, gdzie zebrani wykonywali kwiaty z bibuły i krepiny, tworząc później przepiękne bukieciki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie. Dziękujemy za pomoc w organizacji Pani Halinie Piechnik, a przede wszystkim swoje podziękowania kierujemy na ręce Pani Marii Franczak, za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu oraz za kultywowanie regionalizmu.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR