• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

20 czerwca 2016 roku odbył się II etap wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie pn. „Moja mała Ojczyzna” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”, będącego częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2016 roku pn. „MECENAT MALOPOLSKI”.

Do wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie pn. „Moja mała Ojczyzna” – III edycja zgłosiło się 638 uczestników z terenu powiatu limanowskiego, nowosądeckiego oraz nowotarskiego, łącznie ze szkół podstawowych, jak i szkół gimnazjalnych. Pierwszy etap odbył się za pomocą platformy Moodle, który zweryfikował uczestników do II etapu. W II etapie udział wzięło 20 uczniów ze szkół podstawowych oraz 27 uczniów ze szkół gimnazjalnych.


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Szanowni Państwo,


W związku ze zbliżającym się II Etapem wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie pn. „Moja mała Ojczyzna” – III edycja chcielibyśmy przypomnieć Państwu kilka istotnych informacji.

1. II etap wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie pn. ,,Moja mała Ojczyzna” - III edycja odbędzie się 20 czerwca br. o godz. 10.15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej (ul. Jana Pawła II 42A).


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Poniżej kilka istotnych informacji o II etapie konkursu:

1. Wszyscy uczestnicy, którzy dostali się do II etapu konkursu zostali automatycznie przypisani do zakładki pn. Województwo małopolskie - Etap 2 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjalna, która znajduje się na platformie konkursowej http://rdr.ilimanowa.pl/konkurs/

2. Uczestnicy wchodząc na platformę konkursową, klikają w/w zakładkę i logują się.

3. Na etapie II konkursu wszyscy uczestnicy mają do dyspozycji loginy i hasła, przypisane w I etapie konkursu.

4. Po zalogowaniu uczestnicy będą mieć dostęp do materiałów dydaktycznych, czyli publikacji, które obowiązują na II Etapie.

5. Na II Etapie uczestników konkursu w obu kategoriach wiekowych obowiązują wszystkie 3 publikacje opisujące dane powiaty tj. powiat limanowski, nowosądecki oraz nowotarski.

6. Uczestników z klas I-III szkół gimnazjalnych na Etapie II obowiązują w całości wykonane publikacje, natomiast uczestników z szkół podstawowych z klas IV-VI nie obowiązują wiadomości z rozdziałów 4 i 7 wszystkich publikacji.

7. Test wiedzy zarówno dla uczniów z szkół podstawowych, jak i dla uczniów z szkół gimnazjalnych składał będzie się z 60 pytań, czas 30 minut.

8. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów decydującym będzie dopytanie ustne uczestników konkursu. Polegało ono będzie na samodzielnym wylosowaniu zestawu pytań przez uczestnika konkursu i udzieleniu na niego odpowiedzi. Dopytanie ustne będzie dotyczyło tylko i wyłącznie uczestników, którzy zajmą miejsca 1-6.


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Szanowni Uczestnicy konkursu!

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Opiekunowie!

Poniżej przedstawiamy tabelkę w której znajdują się uczestnicy, którzy uzyskali największą ilość punktów w I etapie wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie pn. ,,Moja mała Ojczyzna” – III edycja i automatycznie przechodzą do II etapu konkursu.

Serdecznie gratulujemy :)


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Wszystkich dyrektorów/nauczycieli/opiekunów, którzy zgłosili swoich uczniów do konkursu pn. ,,Moja mała Ojczyzna” prosimy o sprawdzenie, czy:

1/ wszystkie zgłoszone do konkursu osoby otrzymały loginy i hasła do swojego indywidualnego konta konkursowego,

2/ logowanie uczestników na stronie konkursowej odbywa się bez zarzutów,

3/ uczestnicy konkursu po zalogowaniu przypisani są do właściwych powiatów tj.:

- uczestnik zgłoszony z terenu powiatu limanowskiego po zalogowaniu powinien mieć dostęp do publikacji z terenu powiatu limanowskiego;

- uczestnik zgłoszony z terenu powiatu nowosądeckiego po zalogowaniu powinien mieć dostęp do publikacji z terenu powiatu nowosądeckiego;

- uczestnik zgłoszony z terenu powiatu nowotarskiego po zalogowaniu powinien mieć dostęp do publikacji z terenu powiatu nowotarskiego.

Zwracamy się również z przypomnieniem, iż nieubłaganie zbliża się termin 22 maj 2016r. (godz. 23:59), który jest ostatecznym dniem na przystąpienie do Testu Końcowego. Prosimy, aby nie odkładać przystąpienia do Testu Końcowego na ostatnią chwilę, gdyż mogą pojawić się problemy z przeciążeniem serwera.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi