Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Poniżej kilka istotnych informacji o II etapie konkursu:

1. Wszyscy uczestnicy, którzy dostali się do II etapu konkursu zostali automatycznie przypisani do zakładki pn. Województwo małopolskie - Etap 2 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjalna, która znajduje się na platformie konkursowej http://rdr.ilimanowa.pl/konkurs/

2. Uczestnicy wchodząc na platformę konkursową, klikają w/w zakładkę i logują się.

3. Na etapie II konkursu wszyscy uczestnicy mają do dyspozycji loginy i hasła, przypisane w I etapie konkursu.

4. Po zalogowaniu uczestnicy będą mieć dostęp do materiałów dydaktycznych, czyli publikacji, które obowiązują na II Etapie.

5. Na II Etapie uczestników konkursu w obu kategoriach wiekowych obowiązują wszystkie 3 publikacje opisujące dane powiaty tj. powiat limanowski, nowosądecki oraz nowotarski.

6. Uczestników z klas I-III szkół gimnazjalnych na Etapie II obowiązują w całości wykonane publikacje, natomiast uczestników z szkół podstawowych z klas IV-VI nie obowiązują wiadomości z rozdziałów 4 i 7 wszystkich publikacji.

7. Test wiedzy zarówno dla uczniów z szkół podstawowych, jak i dla uczniów z szkół gimnazjalnych składał będzie się z 60 pytań, czas 30 minut.

8. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów decydującym będzie dopytanie ustne uczestników konkursu. Polegało ono będzie na samodzielnym wylosowaniu zestawu pytań przez uczestnika konkursu i udzieleniu na niego odpowiedzi. Dopytanie ustne będzie dotyczyło tylko i wyłącznie uczestników, którzy zajmą miejsca 1-6.

 

Kiedy i gdzie pisemna część konkursu?

II etap wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie pn. ,,Moja mała Ojczyzna” - III edycja odbędzie się 20 czerwca br. o godz. 10.15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej (ul. Jana Pawła II 42A).


Uwaga! Uwaga!

1. Ze względów organizacyjnych wszyscy Uczestnicy, którzy dostali się do II etapu wraz z swoimi Opiekunami powinni w dniu 20 czerwca br., o godz. 9.35 być obecni przy Restauracji Siwy Brzeg w Limanowej (ul. Bronisława Czecha 4).

*(przy Restauracji będzie możliwość pozostawienia samochodów na parkingu płatnym)

2. Po przeczytaniu listy obecności przez Organizatora konkursu - Przedstawiciela Stowarzyszenia Razem dla Regionu wszyscy wspólnie wyruszymy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej (ul. Jana Pawła II 42A), gdzie o godz. 10.15 w Sali gimnastycznej odbędzie się II etap konkursu.

3. Test wiedzy zarówno dla uczniów z szkół podstawowych, jak i dla uczniów z szkół gimnazjalnych składał będzie się z 60 pytań, czas 30 minut.

4. Po zakończonym Teście wiedzy wszyscy wspólnie udamy się z powrotem do Restauracji Siwy Brzeg w Limanowej (ul. Bronisława Czecha 4), gdzie podczas oczekiwania na wyniki konkursu, na wszystkich będzie czekał poczęstunek.

5. Następnie Komisja Konkursowa po sprawdzeniu wszystkich prac z Etapu II przystąpi do ogłoszenia listy laureatów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy pn. ,,Moja mała Ojczyzna” – III edycja w obu kategoriach.

RdR