Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Szanowni Państwo,


W związku ze zbliżającym się II Etapem wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie pn. „Moja mała Ojczyzna” – III edycja chcielibyśmy przypomnieć Państwu kilka istotnych informacji.

1. II etap wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie pn. ,,Moja mała Ojczyzna” - III edycja odbędzie się 20 czerwca br. o godz. 10.15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej (ul. Jana Pawła II 42A).

2. Ze względów organizacyjnych wszyscy Uczestnicy, którzy dostali się do II etapu wraz z swoimi Opiekunami powinni w dniu 20 czerwca br., o godz. 9.35 być obecni przy Restauracji Siwy Brzeg w Limanowej (ul. Bronisława Czecha 4).

*(przy Restauracji będzie możliwość pozostawienia samochodów na parkingu płatnym)

3. Po przeczytaniu listy obecności przez Organizatora konkursu - Przedstawiciela Stowarzyszenia Razem dla Regionu wszyscy wspólnie wyruszymy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej (ul. Jana Pawła II 42A), gdzie o godz. 10.15 w Sali gimnastycznej odbędzie się II etap konkursu.

4. Uczniowie otrzymają test jednokrotnego wyboru, do którego odpowiedzi zaznaczać będą na kartach odpowiedzi. Test wiedzy zarówno dla uczniów z szkół podstawowych, jak i dla uczniów z szkół gimnazjalnych składał będzie się z 60 pytań, czas 30 minut.

5. Po zakończonym Teście wiedzy wszyscy wspólnie udamy się z powrotem do Restauracji Siwy Brzeg w Limanowej (ul. Bronisława Czecha 4), gdzie podczas oczekiwania na wyniki konkursu, na wszystkich będzie czekał poczęstunek.

6. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów decydującym będzie dopytanie ustne uczestników konkursu. Polegało ono będzie na samodzielnym wylosowaniu zestawu pytań przez uczestnika konkursu i udzieleniu na niego odpowiedzi. Dopytanie ustne będzie dotyczyło tylko i wyłącznie uczestników, którzy zajmą miejsca 1-6.

7. Następnie Komisja Konkursowa po sprawdzeniu wszystkich prac z Etapu II przystąpi do ogłoszenia listy laureatów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy pn. ,,Moja mała Ojczyzna” – III edycja w obu kategoriach.

Stowarzyszenie Razem dla Regionu