• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Szanowni Państwo,
w dniu 14 maja br. minął termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu pn. ,,Moja mała Ojczyzna". Serdecznie dziękujemy za pozytywną odpowiedź na zaproszenie Organizatorów do wzięcia udziału w konkursie oraz za wszystkie przesłane Formularze Zgłoszeniowe, było ich naprawdę sporo! :)

Szczególne słowa podziękowania za tak wielkie zainteresowanie konkursem należą się dyrektorom placówek oświatowych oraz nauczycielom i opiekunom z szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Jesteśmy mile zaskoczeni tak wielkim zainteresowaniem z Państwa strony :)

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”  realizuje zadanie publiczne pn. „Moja mała Ojczyzna”, będące częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”. W związku z tym Stowarzyszenie przeprowadza w tym roku już IV edycję konkursu pn. „Moja mała Ojczyzna”.

We wcześniejszych edycjach konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wzrósł do wysokiej rangi na dotychczasowym terenie realizacji projektu, jakim był powiat limanowski, nowosądecki oraz nowotarski, osiągając jednocześnie bardzo dużą liczbę uczestników.

Moja Mała OjczyznaKonkurs pn. „Moja mała Ojczyzna” – IV edycja jest doskonałym sprawdzianem wiedzy na temat regionu, lokalnej tradycji i kultury. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z klas I – III z terenu powiatu limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego oraz gorlickiego.

Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów biorących udział w konkursie w każdej kategorii szkolnej. Zakres wiedzy, który obejmuje zagadnienia związane z konkursem zawiera publikacja oraz bibliografia sporządzona przez Organizatora. Publikacja zostanie udostępniona uczestnikom konkursu po dostarczeniu Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego potwierdzającego chęć udziału w konkursie.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi