• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”  realizuje zadanie publiczne pn. „Moja mała Ojczyzna”, będące częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”. W związku z tym Stowarzyszenie przeprowadza w tym roku już IV edycję konkursu pn. „Moja mała Ojczyzna”.

We wcześniejszych edycjach konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wzrósł do wysokiej rangi na dotychczasowym terenie realizacji projektu, jakim był powiat limanowski, nowosądecki oraz nowotarski, osiągając jednocześnie bardzo dużą liczbę uczestników.

Mając na uwadze sukces, zapotrzebowanie oraz zainteresowanie ze strony szkół i uczniów, do których został skierowany konkurs, Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” postanowiło przystąpić do realizacji  kolejnej edycji projektu, zwiększając zakres działań o kolejny powiat – powiat gorlicki. Konkurs zostanie także poszerzony o nowe zagadnienia m.in. o wiadomości związane z województwem małopolskim. Sukces zrealizowanego konkursu to połączenie pasji, przywiązania i promocji regionu - wniesione przez Stowarzyszenie - a co z tym związane, aktywność młodzieży garnącej się do poszerzania wiedzy o regionie.

Mądrości i życiowe doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie mają wielką wartość emocjonalną i praktyczną. Z własnych doświadczeń Oferenta wynika, iż ciągły pośpiech oraz szybki rozwój technologiczny nie wpływa pozytywnie na promowanie wartości i historii regionalnych wśród młodych osób. W związku z tym konkurs ten zostanie przeprowadzony wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu czterech powiatów: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego oraz gorlickiego.

Dużej części młodych osób regionalizm kojarzy się z czymś dawnym, przestarzałym, w związku z tym tak bardzo uciekają do nowoczesności. Dlatego jako Stowarzyszenie, już w poprzedniej edycji stworzyliśmy działania o charakterze innowacyjnym i przystępnym dla młodych, zdolnych uczniów, które w miły i przyjemny sposób pomogą zapoznać się uczestnikom z dziedzictwem kulturowym, regionalizmem, obrzędami i tradycjami naszego regionu, jak również z historią naszych przodków.

IV edycja konkursu pn. „Moja mała Ojczyzna”, podobnie jak ubiegła, odbędzie się dwuetapowo. Pierwszy etap polegał będzie na korzystaniu zgłoszonych uczestników konkursu z platformy Moodle. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów przejdą do drugiego etapu. Drugi etap zaś przeprowadzany będzie w wynajętym wcześniej lokalu i będzie on etapem pisemnym: test jednokrotnego wyboru, dopasowania, uzupełnianie tekstu itp.

Nasz region ma bogatą kulturę i tradycję. W związku z tym organizacja konkursu pn. „Moja mała Ojczyzna” będzie dobrą okazją do wzbudzenia w uczniach szkół podstawowych i gimnazjum świadomości atrakcyjności miejsca, z którego pochodzą oraz docenienia wartości walorów „Małej Ojczyzny”. Zachęcamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do licznego uczestnictwa w konkursie.

 

Więcej informacji w załączonym poniżej Regulaminie:

RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi