• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Moja Mała OjczyznaKonkurs pn. „Moja mała Ojczyzna” – IV edycja jest doskonałym sprawdzianem wiedzy na temat regionu, lokalnej tradycji i kultury. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z klas I – III z terenu powiatu limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego oraz gorlickiego.

Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów biorących udział w konkursie w każdej kategorii szkolnej. Zakres wiedzy, który obejmuje zagadnienia związane z konkursem zawiera publikacja oraz bibliografia sporządzona przez Organizatora. Publikacja zostanie udostępniona uczestnikom konkursu po dostarczeniu Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego potwierdzającego chęć udziału w konkursie.

Główne cele projektu to:
- wzbudzenie wśród adresatów projektu świadomości bogactwa historii, kultury, sztuki, tradycji regionu oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, z którego się wywodzą poprzez zapoznanie się z przygotowanymi opracowaniami w formie elektronicznej na etapie przygotowań do udziału w konkursie,
- poszerzenie wiedzy nt. województwa małopolskiego i pobliskich powiatów, zwracając uwagę na ich charakterystykę, dziedzictwo kulturowe, sztukę, ochronę kultury i dziedzictwa narodowego, a co najważniejsze zaszczepienie w uczestnikach konkursu patriotyzmu oraz szacunku do swojej Małej Ojczyzny,
- zachęcenie i zmotywowanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do wnikliwego zapoznania się z przygotowanymi materiałami oraz kursami,
- zachęcenie do poszerzania wiedzy nt. swojego regionu poprzez atrakcyjne nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczestników konkursu osobno w kategorii dla uczniów szkół podstawowych, osobno dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Dzięki wspaniałej idei w pełni wpisującej się w proces edukacyjny dzieci i młodzieży, konkurs został objęty honorowym patronatem przez Panią Barbarę Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie oraz Panią Urszulę Nowogórską – Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Udział w konkursie jest dla uczniów niezwykłą okazją poznania Małej Ojczyzny, jaką jest otaczająca przyroda, kultura, tradycja. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”.
Projekt jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”. 

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi