• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Poniżej kilka istotnych informacji o II Etapie konkursu:

1. Wszyscy uczestnicy, którzy dostali się do II Etapu konkursu zostali automatycznie przypisani do zakładki pn. Województwo małopolskie - Etap 2 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjalna, która znajduje się na platformie konkursowej http://rdr.ilimanowa.pl/konkurs/

2. Uczestnicy wchodząc na platformę konkursową, klikają w/w zakładkę i logują się.

3. Na Etapie II konkursu wszyscy uczestnicy mają do dyspozycji loginy i hasła, przypisane w I etapie konkursu.

 4. Po zalogowaniu uczestnicy będą mieć dostęp do materiałów dydaktycznych, czyli publikacji, które obowiązują na II Etapie.

5. Na II Etapie uczestników konkursu w obu kategoriach wiekowych obowiązują wszystkie 4 publikacje opisujące dane powiaty tj. powiat limanowski, nowosądecki, nowotarski, gorlicki oraz publikacja opisująca województwo małopolskie.

6. Uczestników z klas I-III szkół gimnazjalnych na Etapie II obowiązują w całości wykonane publikacje, natomiast uczestników z szkół podstawowych z klas IV-VI nie obowiązują wiadomości z rozdziałów 4 i 7 wszystkich publikacji opisujących w/w powiaty.

7. Test wiedzy dla uczniów z szkół podstawowych składał będzie się z 45 pytań, czas 30 minut.

8. Test wiedzy dla uczniów z szkół gimnazjalnych składał będzie się z 60 pytań, czas 30 minut.

9. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów decydującym będzie dopytanie ustne uczestników konkursu. Polegało ono będzie na samodzielnym wylosowaniu zestawu pytań przez uczestnika konkursu i udzieleniu na niego odpowiedzi. Dopytanie ustne będzie dotyczyło tylko i wyłącznie uczestników, którzy zajmą miejsca 1-6.

Kiedy i gdzie pisemna część konkursu?

II Etap wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie pn. ,,Moja mała Ojczyzna” - IV edycja odbędzie się 21 czerwca br. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej (ul. Jana Pawła II 42A).

Uwaga! Uwaga!

1. Ze względów organizacyjnych wszyscy Uczestnicy, którzy dostali się do II Etapu wraz z swoimi Opiekunami powinni w dniu 21 czerwca br., o godz. 9.45 być już obecni przed budynkiem szkoły, w której odbędzie się II Etap konkursu.

*(Najbliższy parking, na którym można zaparkować samochody znajduje się na ul. Kopernika w Limanowej. Parking, o którym mowa, jest parkingiem płatnym.)

2. Po przeczytaniu listy obecności przez Organizatora konkursu - Przedstawiciela Stowarzyszenia Razem dla Regionu wszyscy wspólnie wejdziemy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej (ul. Jana Pawła II 42A), gdzie o godz. 10.00 w Sali gimnastycznej odbędzie się II etap konkursu.

3. Po zakończonym Teście wiedzy Organizator zarządzi przerwę, podczas której nastąpi sprawdzanie testów.

4. Podczas oczekiwania na wyniki konkursu, na wszystkich będzie czekał poczęstunek.

5. Następnie Komisja Konkursowa po sprawdzeniu wszystkich prac z Etapu II przystąpi do ogłoszenia listy laureatów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy pn. ,,Moja mała Ojczyzna” – IV edycja w obu kategoriach.

RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi