• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…” Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” przeprowadza konkurs plastyczny pn. „Współczesny mały i duży Patriota”.

Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu, a więc tematem współczesnego patrioty. Kwintesencją bycia patriotą jest bycie nim na co dzień. Patriota to człowiek, który nie tylko kilka razy do roku pamięta o świętach narodowych, ale przede wszystkim żyje patriotyzmem na co dzień. Patriotyzm dzisiaj to styl życia, zbiór określonych zachowań, postaw i decyzji, których dokonujemy każdego dnia.

Praca konkursowa wykonana w dowolnej technice (wykorzystanie np. papieru kolorowego, kredek, farb, piórek, wstążek itd.), w dowolnym formacie. Kryteria oceny skupiały się będą na: zgodności z tematem, interpretacji i pomysłowości własnego ujęcia  tematyki  konkursowej, estetyki pracy i oryginalności.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 16 lat.

Każdy uczestnik konkursu powinien do pracy konkursowej dołączyć informację o swoich danych tj.: imię, nazwisko, adres, wiek, imię i nazwisko oraz telefon do rodzica/opiekuna prawnego. Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace do których nie zostanie dołączona w/w informacja o danych uczestnika nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Prace konkursowe należy dostarczyć/wysłać do dnia 31.10.2017r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”
ul. MB Bolesnej 18 A, 34-600 Limanowa
z dopiskiem: Konkurs „Współczesny mały i duży Patriota”.

Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie do dnia 08.11.2017r.

Zwycięzcy oraz wyróżnieni w konkursie zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem dyplomów i nagród. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach od 09.11.2017 r. do 20.11.2017 r. na terenie Miasta Limanowa.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia informacji nt. w/w konkursu, które umieszczane będą na stronie internetowej Stowarzyszenia www.rdr.ilimanowa.pl oraz na fanpage na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto!!!  :)

RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi