• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…W dniu 14.11.2017r. o godz. 11.00 w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej odbyło się uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…” połączone z wręczeniem nagród, wyróżnień oraz dyplomów dla najlepszych uczestników.


Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…Podczas w/w uroczystości obecni byli Bronisław Dutka – Prezes oraz Mateusz Dutka – Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” z siedzibą w Limanowej.Uroczystość rozwiązania konkursów poprowadziły: Pani Iwona Kuzak oraz Pani Ewelina Król.
Na samym początku głos zabrał Pan Bronisław Dutka, który przywitał wszystkich zebranych gości, jednocześnie rozpoczynając spotkanie.
Następnie w kilku zdaniach przybliżono wszystkim zebranym najważniejsze informacje o projekcie pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”. Projekt przewidywał dwa zadania projektowe do zrealizowania. Pierwsze zadanie zrealizowane w ramach projektu polegało na przeprowadzeniu konkursu wiedzy historycznej związanej właśnie z dniem 11 listopada 1918 roku oraz z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Drugim zadaniem w ramach w/w projektu była organizacja konkursu plastycznego pn. „Współczesny mały i duży Patriota” oraz „Marszałek Piłsudski okiem mieszkańców województwa małopolskiego”.
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…Głównym celem zrealizowanego projektu było kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Dodatkowo istotne było upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, a także budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej.
Kilka słów o konkursie wiedzy historycznej pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”. Konkurs skierowany był do dwóch kategorii wiekowych uczniów: I kategoria skierowana do uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, II kategoria skierowana do uczniów z klasy VII szkoły podstawowej i uczniów z klasy II-III klas szkół gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego. Tematyka konkursu obejmowała zakres wiedzy dotyczący dnia 11 listopada 1918 roku oraz osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego, związanego również z regionem małopolski. Powyższy zakres wiedzy oraz zagadnienia związane z konkursem zawierały specjalnie opracowane przez Organizatora konkursu publikacje osobne dla dwóch kategorii uczestników konkursu z terenu województwa małopolskiego oraz podana bibliografia.

Oficjalne wyniki konkursu wiedzy historycznej pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…” - I kategoria konkursowa skierowana do uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego:
- Paweł Niemiec - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Wanata w Moszczenicy - WYRÓŻNIENIE
- Kalina Hybel - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przyszowej - WYRÓŻNIENIE
- Julia Kumor - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej - WYRÓŻNIENIE
- Agnieszka Płatek - Zespół Placówek Oświatowych w Sieprawiu - WYRÓŻNIENIE
- Karolina Hebda - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku – VI MIEJSCE
- Mikołaj Szczurek - Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie – V MIEJSCE
- Karol Jankosz - Zespół Placówek Oświatowych w Sieprawiu – IV MIEJSCE
- Michał Gomółka - Szkoła Podstawowa im. KEN w Zbylitowskiej Górze – III MIEJSCE
- Kacper Jasek - Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu – II MIEJSCE
- Patryk Wiktor - Szkoła Podstawowa w Jamnicy – I MIEJSCE


Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…Oficjalne wyniki konkursu wiedzy historycznej pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…” - II kategoria skierowana do uczniów z klasy VII szkoły podstawowej i uczniów z klasy II-III klas szkół gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego:
- Jakub Hybel - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przyszowej - WYRÓŻNIENIE
- Mateusz Arażnik - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie - WYRÓŻNIENIE
- Miłosz Mikołajczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wilkowicza w Łącku - WYRÓŻNIENIE
- Kornelia Kłosowska - SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie - WYRÓŻNIENIE
- Weronika Galus - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu – VI MIEJSCE
- Klaudia Jawor - Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wilkowicza w Łącku – V MIEJSCE
- Stanisław Trepka - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie – IV MIEJSCE
- Paulina Adamczyk - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Sadek-Kostrza w Sadku – III MIEJSCE
- Natalia Miśkowicz - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Sadek-Kostrza w Sadku – II MIEJSCE
- Bartosz Kamionka - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie – I MIEJSCE

Następnie przybliżono w kilku zdaniach zasady konkursu plastycznego pn. „Współczesny mały i duży Patriota”. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu, a więc tematem współczesnego patrioty. Kwintesencją bycia patriotą jest bycie nim na co dzień. Patriota to człowiek, który nie tylko kilka razy do roku pamięta o świętach narodowych, ale przede wszystkim żyje patriotyzmem na co dzień. Patriotyzm dzisiaj to styl życia, zbiór określonych zachowań, postaw i decyzji, których dokonujemy każdego dnia. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 16 lat z terenu województwa małopolskiego.

Oficjalne wyniki konkursu plastycznego pn. „Współczesny mały i duży Patriota”:
- Przemysław Sukiennik - Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem - WYRÓŻNIENIE
- Adrian Cieślicki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stroniu - WYRÓŻNIENIE
- Julia Grabiasz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej - WYRÓŻNIENIE
- Klaudia Adamczyk – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej - WYRÓŻNIENIE
- Kinga Dynowska – Szkoła Podstawowa w Łososinie Dolnej - WYRÓŻNIENIE
– Gabriela Kiełbania - Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie - WYRÓŻNIENIE
- Leonard Raczek – Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem - VI MIEJSCE
- Julia Wrona – ul. Kasprowicza, 34-600 Limanowa - V MIEJSCE
- Justyna Janas – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, 32 – 731 Żegocina IV MIEJSCE
- Klaudia Faber – z miejscowości Leksandrowa, Gmina Nowy Wiśnicz - III MIEJSCE
- Zofia Ciećko – Przedszkole Publiczne nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej - II MIEJSCE
- Martyna Włodarczyk – z miejscowości Maków Podchalański - I MIEJSCE

Następnie w kilku zdaniach przybliżono zasady konkursu plastycznego pn. „Marszałek Piłsudski okiem mieszkańców województwa małopolskiego”. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu, a więc jak to właśnie Ty wyobrażasz sobie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Konkurs skierowany był do wszystkich mieszkańców województwa małopolskiego w wieku powyżej 16 roku życia bez górnej granicy wieku.

Oficjalne wyniki konkursu plastycznego pn. „Marszałek Piłsudski okiem mieszkańców województwa małopolskiego”:
Urszula Kościsz – z miejscowości Przysietnica - WYRÓŻNIENIE
Gabriela Barnach – z miejscowości Przysietnica - WYRÓŻNIENIE
Sabina Iwańczyk – z miejscowości Mników - WYRÓŻNIENIE
Małgorzata Gądek – z miejscowości Owieczka - III MIEJSCE
Sylwia Florek – Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie - II MIEJSCE
Patrycja Kiełbania – Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie - I MIEJSCE
Do siedziby Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” wpłynęło prawie 700 zgłoszeń do konkursu wiedzy historycznej i prawie 400 prac w ramach konkursów plastycznych!


Serdecznie dziękujemy za wszyskie zgłoszenia!


Serdeczne podziękowania Stowarzyszenie kieruje również na ręce Pani Joanny Michalik - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej – za możliwość organizacji niniejszego spotkania.

Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…
Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… Uroczyste rozwiązanie konkursów zorganizowanych w ramach projektu pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…


RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi