• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Bycie Wolontariuszem wiąże się z określonymi zasadami, zarówno ze strony Organizacji, która zatrudnia Wolontariuszy, jak i od strony samego zainteresowanego. O czym warto wiedzieć? Co powinien Wolontariusz, a co Organizacja go zatrudniająca?

 

Wolontariusz powinien:

- mieć jasno określony zakres obowiązków;

 

- zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością;

 

- wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą;

- mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań;

- być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

- być objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, ewentualnie jeszcze ubezpieczeniem zdrowotnym bądź OC;

- mieć satysfakcję z własnej aktywności;

- przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.

 

Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:

- uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie;

- dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się;

- rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług;

- informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach;

- ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy;

- dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.

 

RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi