• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

30 czerwca 2016 roku w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!”. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2016 roku.

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu”: Pani Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia oraz Pani Ewelina Król zostali zaproszeni przez Panią Teresę Nowak – Opiekun szkolnej grupy Wolontariuszy - na przeprowadzenie spotkania połączonego z warsztatami właśnie z jej podopiecznymi.

 

W ramach realizowanego projektu, jako specjalistę w wiedzy o wolontariacie Stowarzyszenie zaprosiło do współpracy Panią Annę Rodacką – Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Spotkanie rozpoczęła i przywitała wszystkich obecnych Pani mgr Renata Młynarczyk – Pach – Dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach, jednocześnie życząc miłej i owocnej pracy.

Następnie Pani Iwona Kuzak przedstawiła kilka informacji o stowarzyszeniu oraz o celach realizowanego aktualnie projektu, którym jest upowszechnienie i promowanie idei wolontariatu wśród lokalnej społeczności oraz zwiększenie wiedzy w zakresie praw i obowiązków wolontariusza. Integracja lokalnego środowiska mieszkańców, formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych, poprzez przeprowadzone wykłady i warsztaty tworzące przyjazną przestrzeń do wymiany obustronnych doświadczeń w obszarze wolontariatu to drugi istotny cel. Kolejnym pozytywnym aspektem projektu jest zwiększenie potencjału i wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych oraz zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań poprzez popularyzację i integrację ze środowiskiem, w którym działają.

Następnie głos podczas spotkania zabrała Pani Anna Rodacka z Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu – Oddział w Krakowie, która w przystępny sposób przekazała najistotniejsze informacje związane z wolontariatem. Pani Anna starała się przekazać przybyłym jak najwięcej informacji, w jak najprostszy sposób. Zachęcała do wzajemnej współpracy, organizując zadania w grupach, którymi to nie pozwalała młodzieży nawet na odrobinę nudy. Quizy, kalambury i prace grupowe wprawiły młodzież w luźną atmosferę, ale hasła, które były rozwiązaniem, wiązały się oczywiście z tematyką wolontariatu. Przybyli mieli także za zadanie podać cechy, jakie powinien posiadać wolontariusz oraz wymienić placówki, miejsca, w których najważniejsza jest pomoc innym. Wytłumaczona została także różnica pomiędzy wolontariatem formalnym, a nieformalnym. Omówione zostały prawa i obowiązki wolontariuszy. Poruszana była także tematyka związana z akcjami charytatywnymi, m. in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja „Mam marzenie” czy „Szlachetna Paczka”.  Wszystkie te treści zawarte były w pierwszej części spotkania. Druga część natomiast miała na celu głównie przedstawienie funkcji lidera w grupie, omawiane były jego cechy, predyspozycje, zadania. Pani Anna Rodacka starała się przybliżyć młodym istotę liderowania.

Młodzież była bardzo aktywna i chętnie włączała się w dyskusję. Mamy nadzieję, że spotkanie to spełniło oczekiwania młodych i przyniesie im wiele korzyści, zarówno w byciu wolontariuszem, jak i w zwyczajnym życiu codziennym.

RdR

 

     

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi