• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” wraz z partnerami tj.: Gorczańskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem Limanowa, Kołem Łowieckim „Jaworz”, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Kołem Pszczelarzy w Gminie Dobra zrealizowało projekt pn. „Dbam o czyste powietrze”. Projekt realizowano w ramach Programu Priorytetowego - edukacja ekologiczna. Był on współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zanieczyszczenie powietrza jest bardzo dużym problemem dla współczesnej cywilizacji, dlatego bardzo ważne jest, abyśmy dbali o otaczający nas świat. Zrealizowany projekt odgrywał znaczącą rolę, gdyż degradacja środowiska naturalnego to z pewnością jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Zdecydowana większość zanieczyszczeń, które przedostają się do atmosfery, jest skutkiem gospodarczej działalności człowieka. Zanieczyszczenie powietrza to główna przyczyna globalnych zagrożeń środowiska. Należy pamiętać, że nawet najmniejsze nasze działanie może wpłynąć korzystnie na środowisko.

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W dniu 12 października 2015 roku Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” z Limanowej przeprowadziło prelekcje w ramach projektu pn. ,,Dbam o czyste powietrze”, które odbyły się w Ośrodku Janda w Mszanie Dolnej, a skierowane były do słuchaczy Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego - edukacja ekologiczna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Prelekcje dotyczyły skutków zanieczyszczeń powietrza oraz wykładu pn. ,,Zioła wokół nas", które poprowadziła Pani Danuta Jeż – zielarka i pracownica Firmy Herbapol S.A., zakład produkcyjny w Bochni.

Zanieczyszczenia mogą powodować poważne skutki dla zdrowia. Działania UE skupiają się na zapobieganiu emisji zanieczyszczeń oraz na ustalaniu ceny za nie – po to, by zanieczyszczający ponosili odpowiedzialność za swoje czyny. Co roku setki tysięcy Europejczyków przedwcześnie umiera, ponieważ oddychają zanieczyszczonym powietrzem. Przemysł, transport i domowe systemy grzewcze przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczeniom powietrza można zapobiegać na różne sposoby m.in.: w okresie zimowym nie palimy w piecu "byle czym"; przesiadamy się z samochodu na komunikację miejską, korzystamy z udoskonalonej i nowoczesnej technologii, mającej na celu jak najmniejsze zanieczyszczanie środowiska, inwestujemy w energię odnawialną, sadzimy lasy - więcej zieleni i drzew to więcej tlenu, uświadamiamy innych, włączając się w różne akcje mające na celu zaprzestanie regularnego zatruwania powietrza, dbamy o lasy i cały ekosystem.

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W dniach 23-24 września br., Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu’’ z Limanowej przeprowadziło kolejne plenerowe prelekcję połączone tym razem z wycieczką do Gorczańskiego Parku Narodowego. Stowarzyszenie w ramach realizowanego projektu zaprosiło na plenerowe wycieczki dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej oraz Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce wraz z Paniami Nauczycielkami i Opiekunami. Zorganizowane wycieczki możliwe były w ramach projektu pn. ,,Dbam o czyste powietrze’’. Projekt  realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna Współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Oba spotkania dla zaproszonych szkół rozpoczęły się w siedzibie Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej od przeprowadzenia prelekcji na temat skutków zanieczyszczeń powietrza oraz od zapoznania młodzieży z historią powstania Gorczańskiego Parku Narodowego.

W 1927 r. właściciel tych terenów – Ludwik Wodzicki z Poręby Wielkiej utworzył na obszarze 114 ha rezerwat przyrody im. Władysława Orkana. Właściwy Gorczański Park Narodowy utworzono jednak dopiero w 1981 r. Początkowo miał powierzchnię 5908 ha, w 1988 r. został rozszerzony do 6763 ha, później zwiększono jeszcze jego powierzchnię; stan na 2002 r. wynosi 7030 ha. Pani Prowadząca pokrótce przedstawiła słuchaczom informacje na temat obszaru jaki zajmuje park. Park znajduje się na terenie 5 gmin – Mszana Dolna, Niedźwiedź, Kamienica, Nowy Targ, Ochotnica Dolna. Zwróciła również uwagę, że na terenie parku znajdują się wszystkie najwyższe szczyty Gorców tj.: Jaworzyna Kamienicka ,Kiczora, Kudłoń , Czoło Turbacza.

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

21 września br., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej miało miejsce uroczyste otwarcie  wystawy złożonych prac połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień w konkursie pn. „Dbam o czyste powietrze”, którego Organizatorem było Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu”.

Konkurs to część projektu realizowanego w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Do siedziby Organizatora wpłynęły 193 prace konkursowe z 24 instytucji. W sumie Organizator nagrodził 18 osób – w dwóch kategoriach konkursowych. Dodatkowo poza regulaminem Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” ze względu na wysoki poziom przygotowanych prac konkursowych postanowiło przygotować 11 wyróżnień dla uczestników konkursu w kategorii szkół podstawowych.

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W dniu 4 września 2015 roku Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” z Limanowej przeprowadziło kolejne prelekcje w ramach projektu pn. ,,Dbam o czyste powietrze”, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego - edukacja ekologiczna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Prelekcje dotyczyły skutków zanieczyszczeń powietrza oraz wykładu pn. ,,Zioła wokół nas". O zanieczyszczeniach powietrza mówiły Edyta Kolawa z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Iwona Kuzak reprezentująca Stowarzyszenie Razem dla Regionu, zaś o ziołach niezastąpiona Pani Danuta Jeż – zielarka i pracownica Firmy Herbapol S.A., zakład produkcyjny w Bochni.

Spotkanie zostało podzielone na 2 części w pierwszej głos zabrały Pani Edyta i Pani Iwona, mówiły iż zanieczyszczenia powietrza to jedno z najważniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata, które są ogromnym, globalnym zagrożeniem dla środowiska. W ich wyniku powstają takie zjawiska jak dziura ozonowa, kwaśne opady oraz efekt szklarniowy. Zanieczyszczenia powietrza to ogólnie zarówno gazowe, jak i pyłowe substancje znajdujące się w atmosferze. Do najbardziej toksycznych, a więc najbardziej niebezpiecznych, substancji, zanieczyszczających powietrze, należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon oraz pyły. Związki te dostają się do atmosfery głównie w wyniku emisji spalin z pojazdów i elektrociepłowni, oraz zakładów przemysłowych, chemicznych, z rafinerii, z zakładów odlewniczych, cementowni, składowisk odpadów i surowców.

Podkategorie

Dbam o czyste powietrze

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi