• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Wszystkim Darczyńcom chcemy podziękować za wrażliwość i pomoc oraz przypominamy, że darowizny przekazane na nasze konta podlegają odpisom podatkowym.
  • dla osób fizycznych - od 2005 r. niezmiennie jest to limit do 6% od dochodu
  • dla osób prawnych - od 2004 r. niezmiennie jest to limit do 10% od dochodu


Gotowy formularz wpłaty/przelewu darowizny (rozmiar pliku: 287 KB)Dane do wpłaty/przelewu darowizny:

Stowarzyszenie "Razem dla Regionu"

ul. Matki Boskiej Bolesnej 18A

34-600 Limanowa

Nr. rachunku bankowego: 31 8804 0000 0000 0015 4287 0001 (Bank Spółdzielczy w Limanowej)

 

 

Darowizny. Częste pytania

Co to jest darowizna?
Darowizna jest to bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 kc). Oznacza to, że ktoś przekazuje na rzecz osoby fizycznej lub prawnej środki finansowe albo rzeczy, w zamian nie otrzymując żadnej korzyści majątkowej. Nie wyklucza otrzymania korzyści niemajątkowej np. podziękowań, członkostwa honorowego w organizacji itp.

Czy można przekazać Stowarzyszeniu rzecz jako darowiznę?
Tak. Ponieważ jednak wymaga to oceny przydatności rzeczy dla Stowarzyszenia i podpisania umowy o przekazaniu darowizny, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czy można darowiznę odliczyć od podatku?
Tak. Kto obdarowuje organizację może, pod pewnymi warunkami, kwotę darowizny odliczyć od podstawy opodatkowania. Warunki są następujące:wysokość odliczenia nie może przekroczyć: 6% rocznego dochodu w przypadku osób fizycznych (dotyczy to także osób prowadzących działalność gospodarczą z wyjątkiem tych, które płacą podatek liniowy, chyba że osiągają jeszcze dochód z innego tytułu), 10% rocznego dochodu w przypadku osób prawnych (spółki kapitałowe, organizacje pozarządowe itp.),środki pieniężne muszą być przekazane za pomocą przelewu bankowego na cele statutowe Stowarzyszenia, przekazanie środków musi być potwierdzone bankowym dowodem wpłaty. Na mocy obowiązujących ustaw wszystkie darowizny na rzecz Stowarzyszenia "Razem dla Regionu" podlegają opisanemu powyżej odliczeniu od podatku.

Czy Stowarzyszeniu można przekazać 1% odpisu z podatku?
Tak. 1% podatku można przekazywać organizacjom, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" jest Organizacją Pożytku Publicznego od 28.01.2009 r.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi